logo
Call +421 903 905 521

Zaregistrujte sa pre viac informácií

Požiadať o viac informácií
 • Prof. dr Stanisław Dawidziuk, Dr h.c.
  prezident Warsaw Management University
  Absolvovaním štúdia nadobudnete nové, rýchlo aplikovateľné poznatky od renomovaných odborníkov, obsahovo orientované na potreby vrcholového manažéra. Je pre mňa poteším konštatovať, že sa začleníte medzi manažérsku elitu a získate globálny pohľad pre úspešné budovanie a prosperitu Vasich spoločnosti.
 • Dr h.c. Prof. ThLic. Pavol Czarnecki, PhD., MBA
  rektor Warsaw Management University
  V priebehu štúdia Executive MBA, a jeho absolvovaním, si osvojíte cenné stratégie a postupy, ktoré môžete neskôr uplatniť v praxi a získate veľmi prospešné zručnosti aplikovateľné vo Vašej kariére.
 • prof. Ing. Ladislav Šimák PhD.
  dekan Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
  MBA (Master of Business Administration) predstavuje vzdelávací program zameraný na rozvoj manažérskych schopností a praktických skúseností, ktorý predstavuje veľmi výhodný spôsob, ako si rozšíriť vedomosti, získať nové kontakty a upevniť si postavenie v odbore.
 • Dr.h.c. Prof. PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.
   
  Štúdium programu Executive MBA umožňuje získať nielen nové vzdelanie, ale tiež novú - medzinárodne uznávanú - manažérsku kvalifikáciu, ktorá nepochybne poskytuje, aj na náročnom trhu práce, konkurenčnú výhodu a nádej na adekvátnu profesijnú sebarealizáciu.
 • doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA
   
  Executive MBA je nielen medzinárodne čitateľným emblémom ambicióznosti, rovnako aj žiadúcej náročnosti a potreby realizácie v spoločensky významnom postavení.