logo
Call +421 903 905 521

Etiketa všedného dňa

Vyučujúca: Ing. Annamária Petrušková, MBA 

Etiketa ako taká je predpoklad úspechu tak v osobnom ako i profesijnom živote. Náplňou modulu je osvojiť si zákon spoločenskej významnosti, správne oslovenie, predstavovanie,  podávanie rúk, pozdrav, tykanie a vykanie, správanie sa na rôznych spoločenských udalostiach interaktívnou formou pre poslucháča veľmi zaujímavou, kedy si simulujeme rôzne situácie aby sme tak vedeli na ne dokonale reagovať.