logo
Call +421 903 905 521

Čo je program Executive MBA

Executive Master of Business Administration (eMBA) je vo svete jedna z najuznávanejších manažérskych kvalifikácií určená pre vrcholový manažment. Programy Executive MBA efektívne a kontinuálne dopĺňajú akademické vysokoškolské vzdelanie.  Táto forma kariérového vzdelávania  sa radí do Top five vzdelávacích programov v celej Európe.  Absolventi programov Executive MBA získavajú komplexný pohľad na oblasti riadenia, rozvoja a prosperity, čím sú považovaní za vysoko cenených odborníkov z praxe.

Študijný program Executive MBA je určený hlavne pre vrcholových manažérov, členov štatutárnych orgánov, riaditeľov obchodných spoločností alebo pre tých, ktorí chcú v manažérskej pozícií zoceliť svoje zručnosti a vedomosti z variety odborov, akými sú finančný manažment, marketing, riadenie ľudských zdrojov, média a PR a koučing. Absolvovaním štúdia Executive MBA získate konkurenčnú výhodu a zvýšite svoju hodnotu a atraktivitu na trhu práce. 

Základné vzdelávacie moduly v programe Executive MBA vychádzajú z konkrétnych potrieb manažérskej praxe. Obsahujú celkovo 17 modulov v 180 hodinovom dvojsemestrálnom (ročnom) štúdiu s možnosťou dištančnej formy, individuálneho prístupu, časovej a obsahovej flexibility prispôsobenej plne Vašim potrebám. Výučba je koncipovaná formou prednášok, cvičení, diskusií, riešením konkrétnych problémov a samostatným štúdiom. Prednášky a feedback semináre sa budú konať v historickej budove Evanjelického Kolégia v Prešove.

Informácie o cene štúdia získate na telefónnom čísle: +421 903 905 521, mail: director@embastudy.eu, príp. využite možnosť zaslania formulára na úvodnej stránke: http://www.embastudy.eu/.