logo
Call +421 903 905 521

Collegium Humanum Warsaw Management University

Bližšie info o partneroch a členstvách Collegium Humanum Warsaw Management university tu.

Apsley Business School

Apsley Business School poskytuje širokú škálu akreditovaných vysokoškolských a postgraduálnych študijných programov, kurzov celoživotného vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti, IKT a všeobecných obchodných kompetencií zameraných na prípravu profesionálov a odborníkov na pracovisku.

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike

Poslanie AIVD spočíva v združovaní inštitúcií a osôb, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním dospelých a presadzujú spoločné záujmy, ciele a potreby zamerané na napĺňanie celospoločenských programov vzdelávania dospelých. Taktiež sa zameriava na reprezentáciu svojich členov v národných i v medzinárodných združeniach a dbá na profesionalitu svojich členov a nimi poskytovaných služieb, čím prispieva k rozvoju kvality vzdelávania dospelých.

Certifikát AA® Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti spoločnosti OBS Prešov, spol. s r.o.

Spoločnosť Bisnode Slovensko, s.r.o. - európsky vedúci poskytovateľ ekonomických informácií o spoločnostiach a podnikateľoch – udelila certifikát AA®, podľa ktorého spoločnosť OBS Prešov, spol. s r.o. patrí do skupiny spoločností s Hodnotením najvyššej dôveryhodností v Slovenskej republike. Spoločnosť splnila najprísnejšie kritéria spoľahlivosti a stability na trhu, a preto patrí do exkluzívnej skupiny 1,5% slovenských firiem, ktoré môžu používať certifikáciu AA ako symbol vysokého ratingového hodnotenia.