logo
Call +421 903 905 521
 

NÁZOV MODULU

VYUČUJÚCI

Vedenie a koučing

Doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA 

Medzinárodný obchod a manažment

Ing. Jozef Boržík, MBA 

Simulácia biznis procesov

Ing. Jozef Boržík, MBA 

Média a PR

PhDr. Renáta Cenková, PhD., MBA

Psychohygiena a manažment

Doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA

Finančný manažment

Ing. Darina Matisková, PhD., MBA

Etiketa všedného dňa

Ing. Annamária Petrušková, MBA

Projektový manažment

Ing. Miroslav Vataščin, MBA

Introduction to Business English*

Mgr. Mária Virčíková, PhD.

 

NÁZOV MODULU

VYUČUJÚCI

Manažérske rozhodovanie

Ing. Darina Matisková, PhD., MBA

Marketing a Business Design Thinking

Ing. Peter Horanič

Obchodné právo

JUDr. Adriána Kmecová, MBA

Rokovania v podnikaní

Doc. PaedDr. Zuzana Birknerová, PhD., MBA 

Manažment I.

Ing. Jozef Nemec, PhD., MBA 

Manažment II.

Ing. Jozef Nemec, PhD., MBA 

GDPR a ochrana osobných údajov

JUDr. Igor Demčák / JUDr. Lukáš Polák

Business etiketa

Ing. Annamária Petrušková, MBA

Seminár k záverečnej práci

Ing. Jozef Boržík, MBA 

 

*Voliteľný