logo
Call +421 903 905 521

Introduction to Business English

Vyučujúca: Mgr. Mária Virčíková, PhD.

Cieľom modulu je uviesť poslucháčov do problematiky komunikácie v kontexte Business English. Modul bude realizovaný interaktívnou formou, pričom dôraz bude kladený najmä na: