logo
Call +421 903 905 521

DBA - Doctor of Business Administration

Na základe akreditácie udelenej vzdelávacou inštitúciou Collegium Humanum Warsaw Management University a Apsley Business School otvárame nový profesijný vzdelávací program - DBA (Doctor of Business Administration).

Tento vzdelávací program Vám – pod vedením školiteľa – umožní rozvíjať už získané teoretické a praktické vedomosti v jednotlivých oblastiach riadenia a manažmentu podľa Vášho výberu.

Štúdium DBA je dvojsemestrálne a je ukončené obhajobou záverečnej práce, na ktorú budete pripravovaní už počas štúdia na jednotlivých stretnutiach.

Okrem toho môžete získať:

 

Štúdium bude prebiehať v historických priestoroch v budove Evanjelického kolégia v Prešove v prezenčnej, kombinovanej alebo online forme, v prípade potreby aj s individuálnym študijným plánom plne prispôsobeným Vašim predstavám.