logo
Call +421 903 905 521

Rektor Collegium Humanum Warsaw Management University

Kvalita vzdelávania sa stáva v súčasnom globálnom svete významným kritériom výberu podiplomového profesijného štúdia. Vzdelaný manažér s vysokým informačným a znalostným zázemím získava značnú konkurenčnú výhodu, ktorú môže využiť nielen na trhu práce vo svojej krajine, ale aj v rámci celej globálnej spoločnosti. Chcel by som Vás ubezpečiť, že Vaša účasť na manažérskom vzdelávaní na našej vysokej škole formou Executive MBA nás nielen teší, ale aj zaväzuje. Tím prednášajúcich je zostavený z lektorov z viacerých renomovaných univerzít a významných manažérov z praxe. Sme pripravení Vám vo Vašom vzdelávaní pomôcť a verím, že toto štúdium, ktoré organizujeme v spolupráci s Inštitútom profesijného vzdelávania OBS Prešov, spol. s r.o., bude významným medzníkom vo Vašom biodromálnom procese manažérskeho vzdelávania a prostriedkom Vašich profesijných úspechov. 


Dr. h.c. Prof. ThLic. Pavol Czarnecki, PhD., MBA, MPH, LL.M. 
rektor Collegium Humanum Warsaw Management University