logo
Call +421 903 905 521

Riaditeľ filiálky podiplomového profesijného štúdia OBS Prešov, spol. s r.o.
Riaditeľ Inštitútu profesijného vzdelávania OBS Prešov, spol. s r.o.  

Je pre mňa cťou, že obsahovo náročné a atraktívne štúdium Executive MBA bude prebiehať v historickej budove Evanjelického Kolégia v Prešove, kde sa už pred storočiami pripravovali v celoeurópskom kontexte renomovaní vzdelanci.
Som presvedčený, že vložené investície do tohto vzdelania sa vrátia nielen vo zvýšení hodnoty a prestíže absolventa eMBA v TOP manažmente na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Ing. Daniel Rochlitz, MBA, LL.M
Riaditeľ Inštitútu profesijného vzdelávania OBS Prešov, spol. s r.o.