logo
Call +421 903 905 521

Manažment

Vyučujúci: Ing. Jozef Nemec, PhD., MBA 

Riadenie organizácie bez ohľadu na jej povahu a zameranie je činnosť, ktorá by mala vytvárať hodnoty pre celú spoločnosť a zároveň byť v súlade s potrebou dlhodobého rozvoja riadeného subjektu. Úlohou manažérov v 21. storočí je meniť riadenú organizáciu na „živý organizmus“ schopný meniť sa v reakcii na okolité prostredie. Iba tak môžu byť organizácie pripravené na dlhodobé úspešné prežitie. Využitie tvorivého potenciálu riadiacich pracovníkov nie je možné pri zachovaní metód a postupov riadenia vytvorených v minulom storočí.

Cieľom modulu je poskytnúť exkurz do riadenia organizácie z pohľadu základných manažérskych funkcií, sprostredkovať frekventantom poznatky o trendoch v manažmente 21. storočia, najdôležitejšie zásady, metódy a nástroje manažmentu, ako aj jednotlivé funkcie manažmentu a možnosti ich využitia v manažérskej praxi.