logo
Call +421 903 905 521

Medzinárodný obchod a manažment 

Vyučujúci: Ing. Jozef Boržík, MBA 

Podobne ako všetky ľudské činnosti i obchod prešiel historickými vývojovými fázami. Od jednoduchého výmenného, na začiatku ľudskej spoločnosti, až po dnešný, medzinárodný a globalizovaný. Ide o vysoko sofistikovanú činnosť, založenú na poznaní ekonomického prostredia, medzinárodných vzťahov, obchodných zvyklostí a pravidiel. Dnešné informačné technológie umožňujú získať okamžité informácie z trhu, sprostredkovať komunikáciu, zabezpečiť platobné a finančné operácie. Jednotlivec, manažér vykonávajúci operácie v medzinárodnom obchode je vystavený tlaku dobre, rýchlo a efektívne rozhodnúť v krátkom čase a mnohokrát s významnými dôsledkami.   

Cieľom  modulu  je sprostredkovať frekventantom poznatky o medzinárodnom obchode 21. storočia, o jeho zákonitostiach a riadení. Absolvent získa informácie o historickom vývoji obchodu, postupnej internacionalizácii až po dnešnú formu globálnej ekonomiky. Zmapujeme medzinárodné prostredie, organizácie i menový systém. Prejdeme si formy a metódy vstupu na zahraničné trhy, popíšeme medzinárodné distribučné cesty. Dotkneme sa medzinárodného manažmentu ľudských zdrojov v etike i medzinárodnom podnikaní.