logo
Call +421 903 905 521

GDPR a ochrana osobných údajov

Vyučujúci: JUDr. Igor Demčák / JUDr. Lukáš Polák

Cieľom modulu je vysvetliť, ako správne uchopiť problematiku ochrany osobných údajov, prehĺbiť znalosť ochrany osobných údajov v nadväznosti na GDPR a zistiť, ako presahuje ochrana osobných údajov do iných oblastí praxe. Vzhľadom na skutočnosť, že dnes už je ťažké si predstaviť firmu alebo organizáciu, ktorá by osobné údaje nespracúvala, znalosť tejto problematiky je dôležitou súčasťou efektívneho a zodpovedného riadenia. Súčasťou je analýza najdôležitejších zmien, ktoré GDPR prináša, základných zásad a povinností pri spracúvaní osobných údajov.