logo
Call +421 903 905 521

Rokovania (vyjednávania) v podnikaní 

Vyučujúca: Ing. Darina Matisková, PhD, MBA

Cieľom modulu je oboznámenie frekventantov s teoretickými poznatkami a technikami rokovania a poskytnutie praktických odporúčaní smerujúcich k úspechu vo vyjednávaní a získaní zručností ako získať a udržať zákazníkov, klientov, nachádzať nové príležitosti a uzatvárať obchody, riadiť komunikáciu a vzťahy v rámci pracovnej skupiny, efektívne realizovať obchodné rokovanie s cieľom uzavrieť dohodu (obchod), predchádzať a riešiť konflikty v internom a externom prostredí firmy.