logo
Call +421 903 905 521

Business etiketa 

Vyučujúca: Ing. Annamária Petrušková, MBA

Modul sa zaoberá business etiketou, ktorej súčasťou je aj elektronická etiketa a dress code. Obsahom je naučiť sa obliecť na každú príležitosť, osvojiť si základy business dress code, priblížiť etiketu v mailovej komunikácii a telefonickej komunikácii. Priblížiť poslucháčovi jednotlivé stránky obchodnej etikety pri príprave na obchodné rokovania, stretnutia s klientom a tiež poukázať na kultúrne rozdiely v prípade styku so zahraničným partnerom.