logo
Call +421 903 905 521

Simulácia biznis procesov

Vyučujúci: Ing. Jozef Boržík, MBA 

Súčasná tvorba hodnôt, výroba tovarov alebo poskytovanie služieb, je pod neutíchajúcim konkurenčným tlakom. Riešením je neustále zdokonaľovanie firmy, jej produkcie, zisťovanie potrieb zákazníkov, komunikácia s dodávateľmi, monitorovanie konkurencie. Aby sme to správne vedeli robiť, musíme poznať základné systémy  fungovania firmy, procesy ktoré v nej (ne)fungujú smerom do vnútra i smerom k vonkajšiemu okoliu.  

Cieľom  modulu  je spoznať fungovanie firmy ako systém, schémy v ktorých prebiehajú procesy. Ak budeme vedieť identifikovať procesy vo firme, naučíme sa ich posudzovať, či prebiehajú optimálne, či sa nedajú zlepšiť. Povieme si zásady, ktoré umožňujú zlepšením procesov zvýšiť výkonnosť firmy a o praktických technikách a stratégiách, ako zvýšiť produkciu, kvalitu firmy.