logo
Call +421 903 905 521

Obchodné právo v manažmente a v podnikaní

Vyučujúca: JUDr. Adriána Kmecová, MBA
Vyučujúci: JUDr. Miroslav Makara

Cieľom modulu je výklad základných inštitútov obchodného práva, získanie poznatkov o zakladaní a vzniku obchodných spoločností, právna úprava podmienok a foriem podnikania a problematika obchodných záväzkových vzťahov v procese uzatvárania obchodných zmlúv.