logo
Call +421 903 905 521

Seminár k záverečnej práci

Vyučujúci: Ing. Jozef Boržík, MBA 

Každé úsilie má v živote priniesť nejaké vyústenie, záver. Po absolvovaní série prednášok, seminárov a konzultácií sa očakáva od frekventanta potreba ukázať svoje vedomosti, vyjadriť sa k riešeniu problému istého zadania a preukázať schopnosť riešiť ho.  

Cieľom  modulu je vypracovať a obhájiť záverečnú prácu na tému z oblasti, ktorú študoval. Od frekventanta sa očakáva istá miera kreativity, schopnosť naštudovať si problematiku a spracovať ju do záverečnej práce, ktorú v závere obháji pred komisiou s využitím prezentácie.