logo
Call +421 903 905 521

Články

 

Dobré MBA spájajú Prítomnosť a budúcnosť
Dobré MBA spájajúPrítomnosť a budúcnosť
O tom, že dobré MBA programy sú výsledkom vytvárania vlastných, inovatívnych spôsobov vzdelávania, ktoré zohľadňujú najnovšie úspechy a trendy v súčasnom hospodárstve, ako aj miestne aspekty, sa rozprávame s Prof. Ing. Pawlom Czarneckým, PhD, MBA, Dr h.c. rektorom Warsaw Management University vo Varšave.
Celý článok si môžete prečítatť tu. 

 

Tajomstvo úspechu Juraja Vančíka: „Vždy treba nasadiť latku k vyššej dokonalosti.“
V dnešnej dobe už nestačí byť len dobrý od- borník, ale aj manažér. A byť dobrým ma- nažérom v dobe rýchlych zmien a rastúcich nárokov znamená neustály „hlad“ po no- vých poznatkoch a skúsenostiach. Jedineč- nú možnosť rozšíriť si svoje vedomosti a stať sa súčasťou európskych expertov vrcholo- vého riadenia predstavuje štúdium EMBA, ktoré ponúka Wyzsza szkola Menedzerska w Warszawie. Pred rokom otvorila svoju prvú Filiálku postgraduálneho a dištančného štúdia na Slovensku v Prešove. V polovici decembra získali historicky jej prví absolventi titul EMBA. Medzi nimi boli významní vrcholoví manažéri, riaditelia, lekári, pedagógovia. 
Celý článok si môžete prečítatť tu. 

 

Prešovský večerník 19. decembra 2014
Prínosom štúdia EMBA je možnosť živej konfrontácie názorov a prístupov k riešeniu rôznych manažérskych situácií
„Ste prví Slováci, ktorí získavajú titul Executive MBA. S ob- rovskou radosťou som podpisoval vaše diplomy,“ s pýchou v hlase sa prihovoril k historicky prvým absolventom pre- šovskej filiálky prestížnej Warsaw Management University jej rektor Dr h.c. Prof. ThLic. Pavol Czarnecki, PhD., MBA. Pro- mócie sa konali v historickej dvorane Evanjelického kolégia.
Celý článok si môžete prečítatť tu.