logo
Call +421 903 905 521

Prínos štúdia

 

Vedomosti a profesijne predpoklady pre zastávanie akejkoľvek pracovnej pozície veľmi rýchlo zastarajú a preto ich je nevyhnutné priebežne dopĺňať a rozširovať. Celoživotné vzdelávanie je cesta, pomocou ktorej je možné udržať si kontakt s aktuálnymi vedeckými poznatkami z predmetnej oblasti. MBA (Master of Business Administration) predstavuje vzdelávací program zameraný na rozvoj manažérskych schopností a praktických skúseností, ktorý predstavuje veľmi výhodný spôsob, ako si rozšíriť vedomosti, získať nové kontakty a upevniť si postavenie v odbore. Toto vzdelanie je určené pre manažérov z podnikateľského prostredia i z verejnej správy, pričom im poskytuje ďalšiu možnosť rozvoja osobnosti a predpoklady pre všestranný kariérny rast.

Prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
dekan Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

 

 

Ako môžeme v súčasnostispoľahlivo  verifikovať záujem o  osobnostný rast a zvyšovanie vlastnej kapacity ?
EMBA je nielen medzinárodne  čitateľným emblémom ambicióznosti, rovnako  aj  žiadúcej náročnosti a potreby realizácie v spoločensky významnom postavení.
Známy držiteľ Nobelovej ceny za literatúru v básni Stupne výstižne uviedol naliehavú potrebu človeka kráčať stále dopredu:" ...Sotva sme zdomácneli v jednom kruhu a zvykli si, už hrozí ochabnutie... Ten kto je na cestu pripravený vyjsť znovu, toho zvyk pod svoje jarmo nedostane.
Prechádzať  priestor za priestorom, na žiadnom neuľpieť, ...
duch sveta nie je duchom pút a foriem, chce stupeň za stupňom ísť vyššie a vyššie.... " / Hermann Hesse/

Ako môžeme v súčasnosti spoľahlivo verifikovať záujem o  osobnostný rast a zvyšovanie vlastnej kapacity? Executive MBA je nielen medzinárodne  čitateľným emblémom ambicióznosti, rovnako  aj  žiadúcej náročnosti a potreby realizácie v spoločensky významnom postavení.Známy držiteľ Nobelovej ceny za literatúru v básni Stupne výstižne uviedol naliehavú potrebu človeka kráčať stále dopredu:

" ...Sotva sme zdomácneli v jednom kruhu a zvykli si, už hrozí ochabnutie... Ten kto je na cestu pripravený vyjsť znovu, toho zvyk pod svoje jarmo nedostane.Prechádzať  priestor za priestorom, na žiadnom neuľpieť, ...duch sveta nie je duchom pút a foriem, chce stupeň za stupňom ísť vyššie a vyššie.... " / Hermann Hesse/

doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. MBA