logo
Call +421 903 905 521

 

Vyhlásenie o autorských právach

Všetky autorské diela (textový obsah, fotografie, logá a slogany) zverejnené na webovej stránke OBS Prešov s.r.o. www.embastudy.eu,  resp. ich usporiadanie sú pod ochranou autorských práv. Ich použitie v akejkoľvek forme – v miere presahujúcej použitie pre osobnú potrebu je možné výlučne s písomným povolením OBS Prešov s.r.o.. Toto vyhlásenie sa v zmysle Zakona č. 185/2015 Z. z. o autorských právach považuje za zákazové vyhlásenie.