logo
Call +421 903 905 521

Collegium Humanum Warsaw Management University

 

Filiálka podiplomového profesijného štúdia OBS Prešov, spol. s r.o.

Inštitút profesijného vzdelávania OBS Prešov, spol. s r.o.

Ing. Daniel Rochlitz, MBA, LL.M
Director
e-mail: director@embastudy.eu
tel: +421 903 905 521

Mgr. Katarína Rochlitzová, MBA
Executive administrator 
e-mail: office@embastudy.eu

Ing. Lucia Pastorová
Study Officer
e-mail: pastorova.embastudy@gmail.com
tel: +421 51 77 313 41

Mgr. Mária Virčíková, PhD.
Metodik pre vzdelávanie
e-mail: maria.vircikova@gmail.com
tel: +421 911 747 664


Sídlo Inštitútu profesijného vzdelávania

OBS Prešov, spol. s r.o.

Okružná 32

080 01  Prešov

 

Výučba eMBA:

Evanjelické kolégium
Hlavná 2939/137
080 01  Prešov